.


..helilooja

in English

Biograafia
Teosed
Press
Muusika
Kontakt

Tema uurimisobjektid on tämber, värvid ja nende sulatamine.
...........

..Press:

1

.

Kozlova maalis jõuliste kontrastidega silme ette inimhinge analüüsi hetkest, kui sündmused tekitavad hinges soovi rõõmust karjuda, ja kuidas see emotsioon hiljem moondub vaid varjuks. Sellist dialektikat oli teoses ka silmnähtava täpsusega järgitud. Teos algas fortissimo's, löökpillidel oli vöimalus bravuurselt taldrikutel müdistada. Teose teises pooles oli vari ka visuaalselt ilmselge, sest pillid olid paljudel mängijatel käes tavapärasest erinevas positsioonis, viiulimängijad poogendasid küll viiulite selgi, küll külgi, sahinaid ja krõbinaid kostus ka puhkpillide poolt. See oli helilooja selge idee efektses väljenduses.

Mirje Mändla, Sirp, 2004


Tatjana Kozlova «Karje vari» (esiettekanne) tõi ekspressionistliku maalikunsti meelde. Teoses vastandusid toored (agressiivne vask, rütmipillid) ning saladuslikud varjutatud kõlad.

Evi Arujärv, Postimees, 2004


Põnevaid uusi suundi on oma loomingus avastamas ka Tatjana Kozlova, kelle teos «Made of hot glass» algas läbipaistvalt, tihenedes soojadeks laviinideks: algul õhkõrn klaas, mis tulekuumuses valuliselt valgub. Ja huvitav on see, et tema muusika püsib mingil üldisel abstraktsel tasandil, piltlikud ideed saavad muusikas üsna täpse kuju, ent mõttetasand on kaugem ja üldisem.

Mirjam Tally, 2003, Eesti Päevaleht


«Võilillede lume» flöödid olidki nagu äraõitsenud võilillede puhujad, õhk lendavaid ebemeid täis - pisut nagu isegi programm-muusika.

Ia Remmel, Sirp, 2003


Tatjana Kozlova viimase aja uurimisobjektid on tämber, värvid ja nende sulatamine. Tema pala «Muutlik» laotab näiteks kuulaja ette kandle ja flöödi kõikvõimalike ekstreemvõtete ja heliefektide tulevärgi, flöödikvartett «Võilillede lumi» püüab meeleolusid suvealguse kurbusest.

Ia Remmel, Sirp, 2003


Helilooja on muusika loomisel järginud otseselt nii luule rütmi kui andnud edasi enese lugemiselamuse, viimane viib teose kulgedes järjest enam luule tegelikust rütmist väljumisele, saades samas luulest selgemaltki tuuma väljatoojaks.

Elena Lass, Sirp, 2003


Tatjana Kozlova (1977) teoses «Clouds of Sand» («Liivapilved») näis peituvat omaette programmiline idee - siin domineeris tõepoolest liivateradena mõjuvate staccatodega n.-ö. teraline tekstuur. Samas olid kõik need puäntillistlikud punkt-noodid seotud ühtsesse korduste süsteemi.

Igor Garšnek, Sirp, 2002


Parimaks tunnistati Tatjana Kozlova «Clouds of Sand». Teos tekitas väga põneva efekti tänu oma hämmastavalt täpsele kujundlikkusele.

Triin Vallaste, Sirp, 2002


Enim köitis vahest tähelepanu Tatjana Kozlova originaalne esituskoosseis, eri liiki ja suuruses veega täidetud pudelid, millega tekitati konkreetseid helikõrgusi. Kozlova seletas hiljem, et kasutas teoses kolme liiki pudelitesse puhumist: ebamäärase helikõrgusega helid, konkreetse helikõrguseta noodid ja flažolettide glissandod.

Mirjam Tally, Sirp, 2000


 

«Made of Hot Glass» osaleb Rahvusvahelisel Heliloojate Rostrumil 2004 Pariisis alla
30-aastaste heliloojate kategoorias.

........................................

Tatjana Kozlova jaoks on muusikas oluline tämber ja erinevate värvide sulatamine. Talle meeldib jälgida üksiku heli arengut, selle sündimist ja kadumist, süveneda ühte kooskõlasse ja kuulata seda pikalt.

«Kozlova maalis jõuliste kontrastidega
silme ette inimhinge analüüsi hetkest,
kui sündmused tekitavad hinges
soovi rõõmust karjuda,
ja kuidas see emotsioon
hiljem moondub vaid
varjuks.»
(Mirje Mändla, Sirp)

 

Eesti Raadio | Klassikaraadio |