. . .

..«Loodekaar»

in English

Biograafia
Teosed
Press
Saated

Artiklid
Muusika
Kontakt

«Loodekaar»

 

Eesti
Raadio
esitas
teose
osalemiseks Rahvusvahelisel Heliloojate
Rostrumil 2000

Jüri Reinvere
.
«Loodekaare» algidee on innovatsiooni ja traditsiooni suhe, püsivuse ja muutumise friktsioon, vastanduvate kujundite ja ideede koosmäng. Muusikaline materjal ja selle elemendid alluvad teose arengus muutusele või püsivusele eri moel ja erineval tugevusastmel, tekitades kombinatsioonide kaudu vastandlikke polaarsusi. Näiteks vahelduvad teose harmoonias laadilisus ja 12-tooni süsteem sinusoidlike võngetena, suunates muusikalist materjali nii vastanduva kui ka sümbiootilise suhte poole. Samale printsiibile alluvad teisedki paralleelsed protsessid. Kõik teose võrgustiku sõlmpunktid toimivad nii lahutajatena kui ka ühendajatena. Suures plaanis on küsimus järkjärguliste transformatsioonide dünaamikas, väiksemas plaanis aga konservatiivse ja mittekonservatiivse kõlamaailma omavahelises suhtes. Mitu modaalsete harmooniakoostamisprintsiipide tõttu tekkivat helisituatsiooni viitavad kavatsusele teha auavaldus prantsuse heliloojale Maurice Durufle’le, kelle muusikas näen konservatiivsuse ja innovatsiooni peidetud suhet väga poeetilises vormis.

«Loodekaar» on kirjutatud Nyyd Ensemble tellimusel kevadel 1998 ja esiettekanne toimus Olari Eltsi juhatusel sama aasta 15. novembril Tallinnas Niguliste kirikus.

 

 
Jüri Reinvere:
«Sõna «loodekaar» räägib eestlaste seotusest loodusega. Seda mõistet
kasutatakse mõnikord loodetaeva kirjeldamiseks.
Eesti laiuskraadidel on loodetaevas nii päikeseloojangu kui ka suviste valgete ja kargete ööde fookus, kus eri tüüpi pilvede koosmäng joonistab taevalaotusele sageli vastandlikest kujunditest koosneva kaare.
Minu mõttekujutlustes seondub see sõna veel Lääne-Eesti rannikul mere vastas seisvate üksildaste kirikutega, mille ümber värelev õhk muudab nad loodest paistva madala ning merepeegeldustest küllastatud valguse mõjul eriliselt luminesentseks.»

 

. .Eesti Raadio | Klassikaraadio | Muusikud | .